معنی و ترجمه کلمه کف رو به انگلیسی کف رو یعنی چه

کف رو

plantigrade

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها