معنی و ترجمه کلمه کف کردن به انگلیسی کف کردن یعنی چه

کف کردن

foam
froth
spume

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها