معنی و ترجمه کلمه کلبه اسکیموها به انگلیسی کلبه اسکیموها یعنی چه

کلبه اسکیموها

igloo
iglu

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها