معنی و ترجمه کلمه کلش کلش کردن به انگلیسی کلش کلش کردن یعنی چه

کلش کلش کردن

scuff


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها