معنی و ترجمه کلمه کلمه اى داراى سه هجا که هجاى اول بلند و دو هجاى بعدى آن کوتاه باشد به انگلیسی کلمه اى داراى سه هجا که هجاى اول بلند و دو هجاى بعدى آن کوتاه باشد یعنی چه

کلمه اى داراى سه هجا که هجاى اول بلند و دو هجاى بعدى آن کوتاه باشد

dactyl

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها