معنی و ترجمه کلمه کلمه اى که از حرف اول کلمات دیگرى ترکیب شده باشد به انگلیسی کلمه اى که از حرف اول کلمات دیگرى ترکیب شده باشد یعنی چه

کلمه اى که از حرف اول کلمات دیگرى ترکیب شده باشد

acronym

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها