معنی و ترجمه کلمه کلمه اى که تکیه ندارد و یا اگر دارد تکیه اش را به کلمه پیش از خود مى دهد و در تلفظ به آن کلمه مى چسبد به انگلیسی کلمه اى که تکیه ندارد و یا اگر دارد تکیه اش را به کلمه پیش از خود مى دهد و در تلفظ به آن کلمه مى چسبد یعنی چه

کلمه اى که تکیه ندارد و یا اگر دارد تکیه اش را به کلمه پیش از خود مى دهد و در تلفظ به آن کلمه مى چسبد

enclitic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها