معنی و ترجمه کلمه کلمه که شعبده بازان در موقع شعبده بازى به کار مى برند به انگلیسی کلمه که شعبده بازان در موقع شعبده بازى به کار مى برند یعنی چه

کلمه که شعبده بازان در موقع شعبده بازى به کار مى برند

jingo

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها