معنی و ترجمه کلمه کله شقى به انگلیسی کله شقى یعنی چه

کله شقى

recalcitrance
recalcitrancy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها