معنی و ترجمه کلمه کلوخه طبیعى آهن به فرمول به انگلیسی کلوخه طبیعى آهن به فرمول یعنی چه

کلوخه طبیعى آهن به فرمول

magnetite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها