معنی و ترجمه کلمه کلوچه میوه دارپاى به انگلیسی کلوچه میوه دارپاى یعنی چه

کلوچه میوه دارپاى

pie


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها