معنی و ترجمه کلمه کلوچه یا نان پخته شده در قالب هاى دو پارچه آهنى به انگلیسی کلوچه یا نان پخته شده در قالب هاى دو پارچه آهنى یعنی چه

کلوچه یا نان پخته شده در قالب هاى دو پارچه آهنى

waffle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها