معنی و ترجمه کلمه کلیت بخشیدن به انگلیسی کلیت بخشیدن یعنی چه

کلیت بخشیدن

generalize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها