معنی و ترجمه کلمه کلیجه آمریکاى جنوبى به انگلیسی کلیجه آمریکاى جنوبى یعنی چه

کلیجه آمریکاى جنوبى

poncho

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها