معنی و ترجمه کلمه کلیه به انگلیسی کلیه یعنی چه

کلیه

all
kidney

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها