معنی و ترجمه کلمه کماج و کلوچه و مانند آنها به انگلیسی کماج و کلوچه و مانند آنها یعنی چه

کماج و کلوچه و مانند آنها

pastry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها