معنی و ترجمه کلمه کمال مطلوب به انگلیسی کمال مطلوب یعنی چه

کمال مطلوب

beau ideal
ideal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها