معنی و ترجمه کلمه کمان ویولن و تار به انگلیسی کمان ویولن و تار یعنی چه

کمان ویولن و تار

soundboard
sounding board

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها