معنی و ترجمه کلمه کمتر از مقدار لازم پول پرداختن به انگلیسی کمتر از مقدار لازم پول پرداختن یعنی چه

کمتر از مقدار لازم پول پرداختن

underpay

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها