معنی و ترجمه کلمه کمراه به انگلیسی کمراه یعنی چه

کمراه

errant

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها