معنی و ترجمه کلمه کمراه به انگلیسی کمراه یعنی چه

کمراه

errant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها