معنی و ترجمه کلمه کمر چیزى را بستن به انگلیسی کمر چیزى را بستن یعنی چه

کمر چیزى را بستن

cincture

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها