معنی و ترجمه کلمه کمند به انگلیسی کمند یعنی چه

کمند

lariat
lasso
noose
snare
snarl
springe
tether


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها