معنی و ترجمه کلمه کمک خرج دادن به انگلیسی کمک خرج دادن یعنی چه

کمک خرج دادن

subsidize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها