معنی و ترجمه کلمه کمک دولت به موسسات عام المنفعه و غیره به انگلیسی کمک دولت به موسسات عام المنفعه و غیره یعنی چه

کمک دولت به موسسات عام المنفعه و غیره

state aid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها