معنی و ترجمه کلمه کمیابى و گرانى به انگلیسی کمیابى و گرانى یعنی چه

کمیابى و گرانى

dearth

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها