معنی و ترجمه کلمه کمیسر به انگلیسی کمیسر یعنی چه

کمیسر

commissar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها