معنی و ترجمه کلمه کمینگاه به انگلیسی کمینگاه یعنی چه

کمینگاه

ambuscade
den
forestall

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها