معنی و ترجمه کلمه کمین کردن به انگلیسی کمین کردن یعنی چه

کمین کردن

ambush
lurk
scupper
stalk
waylay

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها