معنی و ترجمه کلمه کم حرف به انگلیسی کم حرف یعنی چه

کم حرف

incommunicative
laconic
reserved
spare
taciturn
tight lipped
tight mouthed
uncommunicative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها