معنی و ترجمه کلمه کم سخن به انگلیسی کم سخن یعنی چه

کم سخن

incommunicative
taciturn

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها