معنی و ترجمه کلمه کم عمق کردن به انگلیسی کم عمق کردن یعنی چه

کم عمق کردن

shallow

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها