معنی و ترجمه کلمه کم پشت تر به انگلیسی کم پشت تر یعنی چه

کم پشت تر

thinner

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها