معنی و ترجمه کلمه کم گو به انگلیسی کم گو یعنی چه

کم گو

reticent

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها