معنی و ترجمه کلمه کنار دریا به انگلیسی کنار دریا یعنی چه

کنار دریا

beach
foreshore
shore
strand
waterside

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها