معنی و ترجمه کلمه کنار به انگلیسی کنار یعنی چه

کنار

abutment
apart
away
bank
besides
brim
brink
by
edge
limit
lip
list
lotos
lotus
marge
margin
next
outskirts
rand
recess
verge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها