معنی و ترجمه کلمه کنترات کردن به انگلیسی کنترات کردن یعنی چه

کنترات کردن

contract

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها