معنی و ترجمه کلمه کنترل کننده مجرا به انگلیسی کنترل کننده مجرا یعنی چه

کنترل کننده مجرا

channel controller

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها