معنی و ترجمه کلمه کندن از به انگلیسی کندن از یعنی چه

کندن از

tearoff

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها