معنی و ترجمه کلمه کنده مدخل به انگلیسی کنده مدخل یعنی چه

کنده مدخل

entry block

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها