معنی و ترجمه کلمه کنسرسیوم به انگلیسی کنسرسیوم یعنی چه

کنسرسیوم

consortium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها