معنی و ترجمه کلمه کنسرو تهیه کردن به انگلیسی کنسرو تهیه کردن یعنی چه

کنسرو تهیه کردن

conserve

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها