معنی و ترجمه کلمه کنگره زیر قرنیس به انگلیسی کنگره زیر قرنیس یعنی چه

کنگره زیر قرنیس

denticle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها