معنی و ترجمه کلمه کهنه نشده به انگلیسی کهنه نشده یعنی چه

کهنه نشده

unworn

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها