معنی و ترجمه کلمه که به آن جهت به انگلیسی که به آن جهت یعنی چه

که به آن جهت

whereat

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها