معنی و ترجمه کلمه کوبنده به انگلیسی کوبنده یعنی چه

کوبنده

knocker
masher
pounder
thrasher

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها