معنی و ترجمه کلمه کوتاه تر از مقدار متوسط به انگلیسی کوتاه تر از مقدار متوسط یعنی چه

کوتاه تر از مقدار متوسط

half pint

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها