معنی و ترجمه کلمه کوتولگى به انگلیسی کوتولگى یعنی چه

کوتولگى

pygmyism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها