معنی و ترجمه کلمه کوره آهنگرى به انگلیسی کوره آهنگرى یعنی چه

کوره آهنگرى

buldozer
forge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها