معنی و ترجمه کلمه کوره اى که لاشه مرده یا آشغال را در آن مى سوزانند به انگلیسی کوره اى که لاشه مرده یا آشغال را در آن مى سوزانند یعنی چه

کوره اى که لاشه مرده یا آشغال را در آن مى سوزانند

crematorium
crematory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها