معنی و ترجمه کلمه کوره قالب گیرى آهن به انگلیسی کوره قالب گیرى آهن یعنی چه

کوره قالب گیرى آهن

blast furnace

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها